Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2017 määrus number 36 [RT IV, 29.12.2017, 15]
Jõustumine:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2018 - ... [RT IV, 29.12.2017, 15]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  20. detsember 2017 nr 36

Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 „Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad“ muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 2 lg 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 „Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad“ § 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) pensionilisa 100 eurot;“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär