Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahvusooperile Estonia trammi paigaldamiseks tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2017 korraldus number 1693
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. november

2017 nr

1693-k

Rahvusooperile Estonia trammi paigaldamiseks tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Rahvusooper Estonia 27. oktoobri 2017 teede ja tänavate sulgemise taotlusest ning 30.oktoobri 2017 teede ja tänavate sulgemise maksu vabastamise taotlusest

1. Lubada Rahvusooper Estonia (registrikood 74000033) teatrietenduse „Tramm nimega Iha“ reklaamiks trammi paigaldamise, selle eksponeerimise ja eemaldamise ajal sulgeda:

1.1 mootorsõidukite liikluseks ja parkimiseks G. Otsa tänava sõidutee parem sõidurada 01.11.2017 kella 00.00-st kuni 09.11.2017 kella 22.00-ni ja

1.2 jalakäijate liikluseks G. Otsa tänava jalgtee Estonia puiesteest kuni taksopeatuseni 09.11.2017 kella 22.00-st kuni kella 23.59-ni

2. Vabastada Rahvusooper Estonia teatrietenduse „Tramm nimega Iha“ reklaamiks trammi paigaldamise, selle eksponeerimise ja eemaldamise ajal korralduse punktis 1 täheldatud tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Rahvusooperil Estonia tagada:

3.1 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Rahvusooperile Estonia.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär