Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna rattastrateegia 2018-2028 heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 11.10.2017 istungi protokoll number 41/26
Redaktsiooni kehtivus:11.10.2017 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

11. oktoober 2017 nr 41

Päevakorrapunkt 26

Tallinna rattastrateegia 2018-2028 heakskiitmine

O t s u s t a t i:

1. kiita heaks Tallinna rattastrateegia 2018-2028 vastavalt lisale;

2. Tallinna Kommunaalametil, Tallinna Transpordiametil, Tallinna Linnaplaneerimise Ametil, Tallinna Keskkonnaametil ja linnaosade valitsustel juhinduda tegevuste kavandamisel ja liikluslahenduste loomisel ja kooskõlastamisel Tallinna rattastrateegias 2018-2028 esitatud soovitatud põhimõtetest, arvestades rattakasutuse osakaalude muutumist ajas.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE

Lisa - Tallinna rattastrateegia 2018-2028