Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrus number 17.
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis Tvk m 7 04.03.2004 11.03.2004