Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus Pärnu maanteel ja Valli tänaval 24. septembril 2017 toimuva autovaba päeva ajal
Tallinna Linnavalitsus 06.09.2017 korraldus number 1365
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. september

2017 nr

1365-k

Liikluskorraldus Pärnu maanteel ja Valli tänaval 24. septembril 2017 toimuva autovaba päeva ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 alusel ning tulenevalt Euroopa mobiilsusnädala raames läbiviidava autovaba päeva traditsioonist, millega Tallinna linn on ühinenud ja  arvestades asjaoluga, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

1. Sulgeda autovaba päeva raames 24. septembril 2017 kella 06.00-st kella 19.00-ni mootorsõidukite liikluseks Pärnu maantee Viru väljaku ja G. Otsa tänava vahelisel lõigul (välja arvatud ühistransport) ja Valli tänav.

2.  Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil pühapäeval 24. septembril 2017 kella 06.00-st kuni kella 19.00-ni:

2.1 suunata liini nr 18 autobussid Laagri suunal ümbersõidule Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, G. Otsa tänav ja Pärnu maantee;

2.2 suunata liini nr 40 autobussid Pelguranna suunal ümbersõidule Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Vabaduse väljak ja Kaarli puiestee;

2.3 suunata liini nr 36 autobussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, G. Otsa tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendava peatuse Estonia puiesteel trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses ja lõpp-peatuse autobussiliinide nr 24 ja 24A Estonia peatuses;

2.4 suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule Männiku suunal Narva maantee, Viru ring, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, G. Otsa tänav, Pärnu maantee ja Pirita suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Pirita suunal Estonia puiesteel trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses, Estonia puiesteel Estonia peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 14, 18 ja 40 A. Laikmaa peatuses;

2.5 suunata liini nr 73 autobussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Raua tänav, Pronksi tänav, Narva maantee, Mere puiestee ja Veerenni suunal ümbersõidule Mere puiestee, Viru ring, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, G. Otsa tänav, Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused linnast väljuval suunal Estonia puiesteel trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses ja Estonia puiesteel Estonia peatuses;

2.6 teha trammiliinidel nr 3 ja 4 Pärnu maanteel Tondi suunal paiknev Viru ajutine peatus ca 150 meetrit Viru ringi pool. Samuti muudetakse liinidel 3 ja 4 Tondi suunas sõitvate trammide peatust, nihutades selle Viru ringristmiku poole.

3. Osaühingul MRP Linna Liinid pühapäeval 24. septembril 2017 alates kella 06.00-st kuni 19.00-ni suunata liini nr 20 autobussid Pääsküla suunal ümbersõidule Narva maantee, Viru ring, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, G. Otsa tänav, Pärnu maantee.

4. Tallinna Transpordiametil tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile.

5. Tallinna Transpordiametil  teavitada Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja Osaühingut MRP Linna Liinid korralduse punktides 2 ja 3 nimetatud autobusside ümbersõidust.

6. Tallinna Keskkonnaametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär