Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus XII noorte laulu- ja tantsupeo ajal ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2017 korraldus number 1050
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. juuni

2017 nr

1050-k

Liikluskorraldus XII noorte laulu- ja tantsupeo ajal ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 15 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ja võttes arvesse, et laulu- ja tantsupeod on eesti kultuuri tähtsündmused, seetõttu vaieldamatult nii Tallinna kui ka kogu Eesti Vabariigi kultuurielus olulised ning tulenevalt Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse 22. mai 2017 taotlusest teede ja tänavate sulgemiseks ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks

1. Lubada Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusel (registrikood 90005188, edaspidi ka ürituse korraldaja) tantsupeo ettevalmistamise läbiviimiseks sulgeda liiklusele (välja arvatud ühissõidukid ja korraldajate erilubadega sõidukid) Juhkentali tänav 30. juunil 2017 kella 13.00-st kuni 22.00-ni ja 1. juulil 2017 kella 11.00-st kuni kella 22.00-ni.

2. Lubada ürituse korraldajal tantsupeo läbiviimiseks sulgeda liiklusele (välja arvatud korraldajate erilubadega sõidukid)  Staadioni tänav, Püssirohu tänav ja Võistluse tänav 28. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 1. juulil kella 23.00-ni.

3. Lubada ürituse korraldajal laulupeo läbiviimiseks sulgeda liiklusele Narva maantee Pirita tee ja Turba tee vahelisel lõigul 2. juulil 2017 kella 9.30-st kuni kella 24.00-ni.

4. Lubada ürituse korraldajal laulupeo läbiviimiseks sulgeda liiklusele 2. juulil 2017 kella 08.00-st kuni orienteeruvalt kella 14.00-ni järgmised tänavad:

4.1 Vabaduse väljak;

4.2 Kaarli puiestee;

4.3 Roosikrantsi tänav Kaarli puiesteest kuni Roosikrantsi 15 majani;

4.4 Hariduse tänav;

4.5 Tõnismäe tänav;

4.6 Toompea tänav  Kaarli puiestee ja Falgi tee vahel;

4.7 Wismari tänav Toompea tänava ja Toompuiestee tänava vahel;

4.8 Toompuiestee Wismari tänava ja Toompuiestee täana vahel;

4.9 Luise tänav Toompuiestee ja Koidu tänava vahel;

4.10 Koidu tänav Luise tänava ja Endla tänava vahel;

4.11 Endla tänav Suur-Ameerika tänava ja Tõnismäe tänava vahel;

4.12 Pärnu maantee Liivalaia ja Suur-Ameerika tänava ristmiku ja Viru väljaku vahel;

5.  Lubada ürituse korraldajal laulupeo läbiviimiseks sulgeda liiklusele 2. juulil 2017 kella 09.30-st kuni orienteeruvalt kella 14.00-ni järgmised tänavad:

5.1 Viru väljak;

5.2 Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel;

5.3 Pirita tee Narva maantee ja Vana-Pirita tee vahel;

5.4 Vana-Pirita tee Pirita tee ja Lauluväljaku vahel;

5.5 Estonia puiestee (välja arvatud ühistransport);

5.6 Georg Otsa tänav;

5.7 Gonsiori tänav Laikmaa tänava ja Pronksi tänava vahel (välja arvatud ühistransport);

5.8 Laikmaa tänav Narva maantee ja Gonsiori tänava vahel;

5.9 Manee˛i tänav Narva maantee ja Gonsiori tänava vahel;

5.10 Reimani tänav Narva maantee ja Gonsiori tänava vahel;

5.11 Raua tänav Vesivärava tänava ja Gonsiori tänava vahel;

5.12 Weizenbergi tänav;

5.13 Narva maantee ja Raua tänava vahelised tänavad;

5.14 Narva maantee ja Weizenbergi tänava vahelised tänavad.

6. Lubada ürituse korraldajal laulupeo läbiviimiseks sulgeda liiklusele (välja arvatud ühistransport) 2. juulil 2017 kella 19.30-st kuni kella 22.30-ni Pirita tee Narva maantee ja Vana-Pirita tee vahel ja Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel.

7. Vabastada Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (registrikood 90005188) käesoleva korralduse punktides 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

8. Kehtestada lubatud suurimaks kiiruseks 30 km/h järgmistel tänavatel:

8.1 Juhkentali tänaval, Staadioni tänaval, Võistluse tänaval ja Püssirohu tänaval 28. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 1. juulil 2017 kella 23.00- ni;

8.2 Narva maanteel Pirita tee ja J. Smuuli tee vahel ning Pirita teel Narva maantee ja „Eesti Näituste“ vahel 30. juunil kella 07.00-st kuni 2. juulil kella 24.00-ni;

8.3 Kuristiku tänaval Narva maantee ja Oru tänava vahel, Joa tänaval ja Oru tänaval Narva maantee ja Joa tänava vahel 30. juunil kella 07.00-st kuni 2. juulil kella 24.00-ni;

9. Keelata sõidukite parkimine (välja arvatud ürituse korraldaja erilubadega) järgmistel tänavatel:

9.1 Staadioni tänaval, Võistluse tänaval ja Püssirohu tänaval 28. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 1. juulil 2017 kella 23.00-ni;

9.2 Joa tänaval Kuristiku tänava ja Oru tänava vahel 27. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 2. juulil 2017 kella 24.00-ni;

9.3 Kuristiku tänaval Narva maantee ja Oru tänava vahel, Oru tänaval Narva maantee ja Joa tänava vahel, Oru hotelli ees olevas parklas (sh PARGI JA REISI parklas), Pirita tee äärses Russalka parklas, Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal Vana-Pirita tee ja Pirita tee 20 vahel, Vana-Pirita teel Pirita tee ja Pirita tee 20 vahel, Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates ning Narva maantee kesklinnast väljuval sõidusuunal Narva maantee 128 elamust kuni Turba tänavani alates 30. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 2. juulil 2017 kella 24.00-ni;

9.4 Tõnismäe tänaval, Hariduse tänaval, Wismari tänaval Toompuiestee ja Toompea tänava vahel ning Roosikrantsi tänaval Kaarli puiestee ja Roosikrantsi 15 elamu vahel 1. juulil 2017 kella 21.00-st kuni 2. juulil 2017 kella 14.00-ni;

9.5 Juhkentali tänaval suunaga Odra tänava poole Püssirohu tänava ja RIMI kaupluse vahelisel lõigul 28. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 1. juulil kella 23.00-ni.

10. Keelata sõidukite peatumine Võistluse tänaval Püssirohu tänava ja Võistluse 23 elamu vahel ja Püssirohu tänaval vasakul teepoolel alates 28. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 1. juulil 2017 kella 23.00-ni.

11. Lubada korraldajate erilubadega sõidukite peatumine sõitjate väljumiseks või sisenemiseks Juhkentali tänava mõlemal sõidusuunal lõigul Staadioni tänav kuni Püssirohu tänav 28. juunil 2017 kell 07.00-st kuni 1. juulil kella 23-ni ning Narva maantee mõlemal sõidusuunal lõigul Oru tänav kuni Kuristiku tänav ja Pirita tee kesklinnast väljuva sõidusuuna 1 sõidurajal lõigul Vana-Pirita tee kuni Pitita tee 20 hooneni 30. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 2. juulil kella 24.00-ni.

12. Muuta ühesuunaliseks järgmised tänavad:

12.1 Võistluse tänav suunaga Filtri teelt Püssirohu tänava poole ja Püssirohu tänav suunaga Võistluse tänavalt Juhkentali tänava poole alates 28. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 1. juulil 2017 kella 23.00-ni;

12.2 Joa tänav suunaga Kuristiku tänavalt Oru tänava poole alates 27. juunil 2017 kella 07.00-st kuni 2. juulil 2017 kella 24.00-ni.

13. Muuta Falgi tee kahesuunaliseks alates 1. juuli 2017 kella 21.00-st kuni 2. juuli 2017 kella 13.00-ni.

14. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 2. juulil 2017:

14.1 alates kella 08.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 13.00-ni) suunata liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule mööda Endla tänavat, Suur-Ameerika tänavat, Pärnu maanteed ja Estonia puiesteed, tehes täiendavad peatused Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel „Kosmos“ autobusside ja Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatustes;

14.2 alates kella 08.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liini nr 40 autobussid ümbersõidule mööda Paldiski maanteed (tagasisuunal Tehnika tänavat), Toompuiesteed, Rannamäe teed, Suur-Rannavärava tänavat (tagasisuunal Mere puiesteed, Põhja puiesteed, Suurtüki tänavat), Ahtri tänavat ja Hobujaama tänavat, Hobujaama seisuplats, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval;

14.3 alates kella 08.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liinide nr 21 ja 21B autobussid ümbersõidule mööda Toompuiesteed, (Balti jaama suunal Paldiski maanteed),Tehnika tänavat (Balti jaama suunal Luise tänavat, Suur-Ameerika tänavat) ja Endla tänavat, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes;

14.4 alates kella 08.30-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) lühendada autobussiliinide nr 1A ja 8 marsruuti Pirita teel Lauluväljak peatuseni, tehes tagasipöörde peale peatust paiknevas tagasipöörde kohas;

14.5 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liinide nr 3, 52 ja 73 autobussid ümbersõidule mööda Ahtri tänavat, Hobujaama tänavat, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänavat ja Mere puiesteed, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval;

14.6 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule Metsakooli suunal mööda Pärnu maanteed, Estonia puiesteed, Gonsiori tänavat, Laagna teed, J. Smuuli teed, Narva maanteed, Kose teed, tagasipöördega Pirita tee - Saare tee ristmiku piirkonnas, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia autobusside ja Vabaduse väljak trollibusside peatuses ning Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia autobussiliinide nr 67 ja 68 peatuses;

14.7  alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule Männiku suunal mööda Kose teed, Vabaõhukooli teed, Rahvakooli teed, Kelluka teed, Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Estonia puiesteed ja Pärnu maanteed, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia autobussiliinide nr 67 ja 68 peatuses ja Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatuses;

14.8 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 14.00-ni) suunata liinide nr 18 ja 36 autobussid ümbersõidule mööda Pärnu maanteed, Estonia puiesteed ja Gonsiori tänavat, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia autobussipeatuses, Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatuses;

14.9 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 14.00-ni) suunata liini  nr 15 autobussid ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses;

14.10 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 14.00-ni):

14.10.1 suunata liinide nr 19 ja 51 autobussid ümbersõidule mööda Liikuri tänavat, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

14.10.2 suunata liinide nr 44 ja 35 autobussid ümbersõidule mööda J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

14.10.3 suunata liinide nr 29 ja 60 autobussid ümbersõidule mööda Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed ja Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

14.10.4 suunata liinide nr 34A ja 38 autobussid ümbersõidule mööda Pärnamäe teed, Kloostrimetsa teed, Lükati teed, Kose teed, Narva maanteed, J. Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

14.10.5 teha autobussiliinidel nr 19, 29, 34A, 35, 38, 44, 51 ja 60 täiendav peatus Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel;

14.11 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 14.00-ni) pikendada liini nr 50 autobusside marsruuti kesklinna mööda Majaka tänavat, Lubja tänavat, Tartu maanteed, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat ning tagasisuunal mööda Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat, Tartu maanteed, Lasnamäe tänavat, Majaka tänavat, Peterburi teed, Majaka tänavat ja Majaka põiki, tehes peatused Majaka tänaval Majaka põik kesklinna suunal trammipeatuses, Sikupilli ja Majaka mõlemal suunal trammipeatustes, Tartu maanteel Bussijaam ja Keskturg mõlemal suunal bussipeatustes, Rävala puiesteel kesklinna suunal Tornimäe bussipeatuses, Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia autobussiliinide nr 67 ja 68 peatuses;

14.12 alates kella 08.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni):

14.12.1 lühendada trollibussiliini nr 3 marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni;

14.12.2 suunata liini nr 1 trollibussid Balti jaama;

14.12.3 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes.

14.13 katkestada trammiliiklus kõikidel liinidel alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni);

14.14 teha kolonnide kogunemiskohtades ja rongkäigu liikumise trassil trollibussi õhuliinid pingetuks kella 08.15-st ja trammiliinid kella 09.15-st.

15. Osaühingul MRP Linna Liinid 2. juulil 2011:

15.1 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liini nr 20 autobussid ümbersõidule mööda Pärnu maanteed, Estonia puiesteed ja Gonsiori tänavat, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel Vabaduse väljak trollibusside peatuses;

15.2 alates kella 08.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid ümbersõidule mööda Paldiski maanteed, Toompuiesteed, Balti jaam, Toompuiesteed, Tehnika tänavat ja Paldiski maanteed, tehes peatused ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes;

15.3  alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 14.00-ni) suunata liini nr 2 autobussid ümbersõidule mööda Tartu maanteed, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat, Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat ja Tartu maanteed, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel.

16. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusel tagada:

16.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

16.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

17. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ja Osaühingule MRP Linna Liinid ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

18. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea, linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär