Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2017 otsus number 80
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

15. juuni 2017 nr 80

Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12 ja p 13 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lg 1, lg 2 p 8, § 8 lg 1, lg 4, lg 5 ja § 9 alusel

1. Määrata Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 79 liiget.

2. Moodustada Tallinna Linnavolikogu 2017. aasta valimisteks 8 valimisringkonda, määrata kindlaks valimisringkondade numeratsioon, piirid ja jaotada mandaadid igas valimisringkonnas alljärgnevalt:

2.1 valimisringkond nr 1 - Haabersti linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 7 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 9 mandaati;

2.2 valimisringkond nr 2 - Kesklinna linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 8 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 10 mandaati;

2.3 valimisringkond nr 3 - Kristiine linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 9 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 8 mandaati;

2.4 valimisringkond nr 4 - Lasnamäe linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 10 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 16 mandaati;

2.5 valimisringkond nr 5 - Mustamäe linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 11 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 11 mandaati;

2.6 valimisringkond nr 6 - Nõmme linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 12 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 8 mandaati;

2.7 valimisringkond nr 7 - Pirita linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 13 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 7 mandaati;

2.8 valimisringkond nr 8 - Põhja-Tallinna linnaosa. Valimisringkonna piirideks on Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse lisas 14 toodud linnaosa piirid ja valimisringkonnas on 10 mandaati.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsus nr 85 „Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2013. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine“.

4. Tallinna linna valimiskomisjonil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlike teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees