Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.06.2017 korraldus number 888
Redaktsiooni kehtivus:07.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. juuni

2017 nr

888-k

 

 

Mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt mittetulundusühingu Eesti Drifti Liit 9. mai 2017 taotlusest teede ja tänavate sulgemiseks ja teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks

 

 

1. Lubada mittetulundusühingul Eesti Drifti Liit (registrikood 80277164) sulgeda liiklusele EDMV 2017 Baltic Drift Championship Round 2 „Suurhalli drift“ toimumise ajal 8. juunil 2017 kella 17.00-st kuni 11. juunil 2017 kella 17.00-ni Mõisapõllu tänav.

2. Vabastada mittetulundusühing Eesti Drifti Liit korralduse punktis 1 nimetatud ürituseks tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Mittetulundusühingul Eesti Drifti Liit tagada:

3.1 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 asutustele ja ettevõtetele juurdepääs liikluseks suletud Mõisapõllu tänava piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär