Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2017 korraldus number 840
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

31. mai

2017 nr

840-k

Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks§ 5 lg 1 p 4, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri§ 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Aerobike Cycling Agency 17. mai 2017 tänava ajutise sulgemise loa ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise taotlustest ning lähtudes asjaolust, et tegemist on linnaelu aspektist olulise spordiüritusega

1. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency sulgeda Filter Temposõidu karikasarja raames liiklusele (v.a ühistranspordiliiklus) 31. mail 2017 kella 16.30-st kuni 21.00-ni ja 9. augustil 2017 kella 16.30-st kuni 21.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Rummu tee Pirita teest Kose teeni;

1.2 Kose tee Rummu teest Lükati teeni;

1.3 Lükati tee Kose teest Kloostrimetsa teeni;

1.4 Kloostrimetsa tee Lükati teest Merivälja teeni.

2. Vabastada Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency (registrikood 80273344) punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency tagada:

3.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes