Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Autoliikluse piiramine Laagna teel 1. juunil 2017 toimuva Tallinna laste ja noorte lillepeo raames
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2017 korraldus number 740
Redaktsiooni kehtivus:10.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. mai

2017 nr

740-k

Autoliikluse piiramine Laagna teel 1. juunil 2017 toimuva Tallinna laste ja noorte lillepeo raames

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 15 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 alusel, tulenevalt asjaolust, et 1. juuni on rahvusvaheline lastekaitsepäev ning sellest, et Tallinn taotleb Euroopa rohelise pealinna tiitlit ning vajadusest tagada liiklusohutus ürituse ajal

1. Lubada Tallinna Keskkonnaametil sulgeda Tallinna laste ja noorte lillepeo raames Laagna tee Gonsiori tänava ja Rahu tee vahel 1. juunil 2017 kella 10.00-st 14.00-ni mootorsõidukite liikluseks, välja arvatud ühistransport.

2. Kehtestada punktis 1 nimetatud suletud teelõigul lubatud suurimaks kiiruseks 30 km/h.

3. Tallinna Transpordiametil tagada punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile.

4. Tallinna Keskkonnaametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär