Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavafestival MTÜ-le Kalamaja päevadeks tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2017 korraldus number 739
Redaktsiooni kehtivus:10.05.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. mai

2017 nr

739-k

Tänavafestival MTÜ-le Kalamaja päevadeks tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ja tulenevalt Tänavafestival MTÜ 24. aprilli 2017 teede ja tänavate sulgemise loa taotlusest ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise taotlustest

1. Lubada Tänavafestival MTÜ-l (registrikood 80382122) asumifestivali Kalamaja päevade toimumise ajal sulgeda järgmised tänavad mootorsõidukite liiklusele:

1.1 20. mail 2017 kella 7.00-st kuni kella 23.00-ni Kotzebue tänav Kopli tänava ristmike vahelisel alal ja Vana-Kalamaja tänav Kesk-Kalamaja ja Niine tänava vahelisel lõigul, v.a kohalikud elanikud;

1.2 21. mail 2017 kella 11.00-st kuni kella 16.00-ni Soo tänav Põhja puiestee ja Vana-Kalamaja tänava vahelisel lõigul, v.a kohalikud elanikud ja ühistransport.

2. Vabastada Tänavafestival MTÜ (registrikood 80382122) asumifestivali Kalamaja päevade toimumise ajal korralduse punktis 1 täheldatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Tänavafestival MTÜ-l tagada:

3.1 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud Kotzebue, Vana-Kalamaja ja Soo tänava piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tänavafestival MTÜ-le.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär