Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadrioru pargi arengusuunad aastatel 2017-2027 heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2017 istungi protokoll number 22/27
Redaktsiooni kehtivus:10.05.2017 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

10. mai 2017 nr 22

Päevakorrapunkt 27

Kadrioru pargi arengusuunad aastatel 2017-2027 heakskiitmine

O t s u s t a t i:

1. kiita heaks Kadrioru pargi arengusuunad aastatel 2017-2027 vastavalt lisale;

2. Tallinna Kommunaalametil lähtuda Tallinna linna järgnevate aastate eelarvete koostamisel Kadrioru pargi arengusuundades 2017-2027 sätestatud põhimõtetest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE

LIsa - KADRIORU PARGI ARENGUSUUNAD Aastatel 2017 - 2027