Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tlv m 06.05.2013 nr 30
 
Tvk m 20.12.2012 nr 31
 
Tvk m 16.12.2010 nr 64
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus Tallinna ralli publiku kiiruskatse toimumise ajal
Tallinna Linnavalitsus 24.04.2017 korraldus number 664
Redaktsiooni kehtivus:24.04.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. aprill

2017 nr

664-k

Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus Tallinna ralli publiku kiiruskatse toimumise ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiklubi Edur 28. märtsi 2017 tänava ajutise sulgemise loa ning 3. aprilli 2017 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise taotlustest ning lähtudes asjaolust, et tegemist on linnaelu aspektist olulise spordiüritusega

1. Lubada Mittetulundusühingul Spordiklubi Edur (registrikood 80064304) sulgeda Tallinna ralli publiku kiiruskatse raames liiklusele 6. mail 2017 kella 14.30-st kuni kella 21.30-ni Filtri tee.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 6. mail 2017 kella 14.30-st kuni 21.30-ni:

2.1 lühendada autobussiliini nr 16 marsruuti, tehes tagasipöörde Veerenni tänava, Tehnika tänava, Filtri tee ringristmikul ja lõpp-peatuse Veerenni tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Varre peatuses;

2.2 lühendada autobussiliini nr 17A marsruuti, tehes tagasipöörde Masina tänaval paikneval ringristmikul ja lõpp-peatuse Masina tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Autobussijaam peatuses.

3. Vabastada Mittetulundusühing Spordiklubi Edur punktis 1 nimetatud tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

4. Mittetulundusühingul Spordiklubi Edur tagada:

4.1 liikluskorraldus vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 autobussiliinide nr 16 ja 17A suletavatesse peatustesse vastava info paigaldamine suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.3 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile  ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär