Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit tänava ajutise sulgemise loa andmine, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus FIA NEZ Drift Championship Tallinn toimumise ajal
Tallinna Linnavalitsus 19.04.2017 korraldus number 612
Redaktsiooni kehtivus:19.04.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. aprill

2017 nr

612-k

Mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit tänava ajutise sulgemise loa andmine, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus FIA NEZ Drift Championship Tallinn toimumise ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt mittetulundusühingu Eesti Drifti Liit 20. veebruari 2017 taotlusest teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks

1. Lubada mittetulundusühingul Eesti Drifti Liit (registrikood 80277164) sulgeda liiklusele 2017. aasta FIA NEZ Drift Championship Tallinn toimumise ajal 12. mail 2017 kella 19.00-st kuni 15. mai 2017 kella 03.00-ni Filtri tee maja nr 10 ning Filtri tee ja Tehnika tänava ristumise ala Peterburi tee pikenduse ehk tunneli vahelisel lõigul.

2. Vabastada mittetulundusühing Eesti Drifti Liit korralduse punktis 1 nimetatud ürituseks tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 12. mail 2017 kella 19.00-st kuni 14. mai 2017 tööpäeva lõpuni:

3.1 lühendada autobussiliini nr 16 marsruuti, tehes tagasipööre Veerenni tänava, Tehnika tänava, Filtri tee ringristmikul ja lõpp-peatuse Veerenni tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Varre peatuses;

3.2 lühendada autobussiliini nr 17A marsruuti, tehes tagasipöörde Masina tänaval paikneval ringristmikul ja lõpp-peatuse Masina tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Autobussijaam peatuses.

4. Mittetulundusühingul Eesti Drifti Liit tagada:

4.1 liikluskorraldus vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 autobussiliinide nr 16 ja 17A suletavatesse peatustesse vastava info paigaldamine;

4.3 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.4 asutustele ja ettevõtetele juurdepääs liikluseks suletud Filtri tee piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär