Tallinna Linnavalitsus 22.02.2017 korraldus number 307.
Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korralduse nr 282-k "Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritustega" muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri Tlv m 30 06.05.2013 13.05.2013 RT IV, 10.05.2013, 9