Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritustega
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2017 korraldus number 282
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 22.02.2017 nr 307

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar

2017 nr

282-k

 

 

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva üritustega

 

 

 

Liiklusseaduse  § 6 lg 4 ja § 72 lg-te 3 ja 4, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1, 20. detsembri 2012 määruse nr 31 "Teede ja tänavate sulgemise maks" § 5 lg 1 p 5 ja 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" § 16 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Kaitseväe. 13. jaanuari 2017 avaliku ürituse loa taotlusest nr ATT-1/548, 19. jaanuari 2017 tee ajutise sulgemise taotlusest ja 8. detsembri 2016 teede ja tänavate sulgemise maksu ja liikluse ümberkorraldamise kulude tasumisest vabastamise taotlusest

 

 

         

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Kaitseväele (registrikood 70008641) Eesti Vabariigi 99. aastapäeva Kaitseväe paraadiproovi korraldamiseks Vabaduse väljakul 23. veebruaril 2017 ja Kaitseväe paraadi pidamiseks 24. veebruaril 2017 Päästeameti Põhja päästekeskuse, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel ja järgmise ajakavaga:

1.1 üritused 23. veebruaril 2017:

1.1.1 kell 12.00 kuni kell 24.00 ettevalmistustööd;

1.1.2 kell 21.00 kuni 24.00 paraadiproov;

1.2 üritused 24. veebruaril 2017:

1.2.1 kell 00.00 kuni kell 09.00 ettevalmistustööd;

1.2.2 kell 09.00 kuni kell 09.25 Vabadussõja võidusamba jalamile pärgade asetamise tseremoonia;

1.2.3 kell 12.00 kuni kell 13.30 Kaitseväe paraad;

1.2.4 kell 13.30 kuni kell 15.00 lahingutehnika näitus;

1.2.5 kell 15.00 kuni kell 18.00 koristustööd.

2. Keelata sõidukite peatumine ja parkimine (välja arvatud erilubadega):

2.1 Rannamäe teel Väike-Rannavärava tänavast kuni Mere puiesteeni alates 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 14.00-ni;

2.2 Mere puiesteel Rannamäe teest kuni Viru ringini alates 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 14.00-ni;

2.3 Viru tänaval Viru ringilt kuni Aia tänavani alates 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 14.00-ni;

2.4 Vana turu tänaval, Kuninga tänaval, Harju tänaval ja Vabaduse väljakul alates 23. veebruaril 2017 kella 18.00-st kuni 24. veebruari 2017 kella 14.00-ni;

2.5 Vabaduse väljaku 3, 5 ja 7 hoonete ees 24. veebruaril 2017 kella 12.00-st kuni 24.00-ni;

2.6 Komandandi teel alates 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 16.00-ni;

2.7 Rüütli tänaval Harju tänavast kuni Rüütli 6 ja 11 hooneteni alates 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 16.00-ni;

2.8 Falgi tee Toompea tänavast kuni ülekäigurajani alates 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 16.00-ni;

2.9 Lossi platsil alates 23. veebruaril 2017 kella 17.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 14.00-ni;

2.10 Kiriku platsil alates 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 14.00-ni;

2.11 Estonia puiestee 3, 5, 5a ja 7 hoonete ees 24. veebruaril 2017 kella 12.00-st kuni kella 24.00-ni;

2.12 Teatri väljakul 24. veebruaril 2017 kella 12.00-st kuni kella 24.00-ni;

2.13 G. Otsa tänaval 24. veebruaril 2017 kella 12.00-st kuni kella 24.00-ni.

3. Sulgeda liikluseks:

3.1 Vabaduse väljaku jalakäijate ala 23. veebruaril 2017 kella 12.00-st  kuni 24. veebruaril 2017 kella 18.00-ni;

3.2 Vabaduse väljak ja Kaarli puiestee 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni kella 24.00-ni ja 24. veebruaril 2017 alates kella 8.00-st kuni kella 15.00-ni;

3.3 Komandandi tee 23. veebruaril 2017 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2017 kella 15.00-ni;

3.4 Mere puiestee Kanuti tänava ja Viru ringi vahel 24. veebruaril 2017 kella 12.30-st kuni 13.00-ni;

3.5 Narva maantee A. Laikmaa tänava ja Viru ringi vahel 24. veebruaril 2017 kella 12.30-st kuni 13.00-ni.

4. Näha ette Vabaduse väljaku ja Kaarli puiestee sulgemise ajal üldliikluse ümbersuunamine:

4.1 Endla tänava kesklinna suunal mööda Suur-Ameerika tänavat ja Pärnu maanteed;

4.2 Estonia puiesteelt Mustamäe-Õismäe suunal mööda Pärnu maanteed ja Suur-Ameerika tänavat.

5. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

5.1 suunata 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2017 kella 8.00-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 16.00-ni):
(Tlv k 22.02.2017 nr 307)

5.1.1 liinide nr 1 ja 3 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

5.1.2 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel mõlemal suunal paiknevates „Kosmos“ ning Estonia puiesteel mõlemal suunal paiknevates Vabaduse väljak peatustes;

5.1.3 liini nr 40 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ning linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Autobussiterminal, Narva maantee, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendavad peatused kesklinnast väljuval suunal Mere puiesteel paiknevas Mere puiestee peatuses ja mõlemal suunal paiknevates Balti jaam peatustes ning lõpp-peatuse Hobujaama tänaval autobusside seisuplatsi sissesõidu teel;

5.1.4 liinide nr 21 ja 21B autobussid Balti jaama suunal ümbersõidule suunal Kaarli puiestee, Toompea tänav ja Kaarli puiestee, tehes ajutise peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

5.2 suunata liinide nr 21 ja 21B autobussid 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2017 kella 8.00-st kuni 11.30-ni ja 13.30-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 16.00-ni) Kakumäe suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Suur-Ameerika tänav ja Endla tänav, tehes täiendavad peatused Pärnu maanteel paiknevates Vabaduse väljak ja „Kosmos“ peatustes;

5.3 suunata 24. veebruaril 2017 kella 11.30-st kuni 13.00-ni:

5.3.1 liini nr 5 autobussid Männiku suunal Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia ja Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatustes;

5.3.2 liini nr 5 autobussid Metsakooli suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljaku ja Estonia ja A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa peatustes;

5.3.3 liini nr 18 autobussid Laagri suunal Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendava peatuse Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatuses;

5.3.4 liini nr 36 autobussid Viru väljaku suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel mõlemal suunal paiknevates Vabaduse väljak ja Teatri väljakul autobusside nr 24 ja 24A Estonia peatustes;

5.3.5 liini nr 3 autobussid Veerenni suunal Ahtri tänav, Hobujaama tänav ja A. Laikmaa tänav;

5.3.6 liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Ahtri tänav, Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Pärnu maantee, Suur-Ameerika tänav ja Endla tänav, tehes täiendavad peatused A. Laikmaa tänaval paiknevas A. Laikmaa ja Pärnu maanteel paiknevates Vabaduse väljak ja „Kosmos“ peatustes;

5.3.7 liini nr 73 autobussid kesklinnast väljuval suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, Hobujaama tänav, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel paiknevates Vabaduse väljak ja Estonia ning A. Laikmaa tänaval paiknevas A. Laikmaa peatustes;

5.3.8 liini nr 73 autobussid Veerenni suunal Ahtri tänav, Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa ja Estonia puiesteel paiknevas Vabaduse väljak peatustes;

5.4 katkestada 24. veebruaril 2017 kella 11.30-st kuni 13.30-ni liinidel nr 2, 3 ja 4 trammide liiklus mõlemal suunal Estonia puiestee ristmiku ja Viru väljaku vahelisel Pärnu maantee lõigul.

6. Osaühingul MRP Linna Liinid:

6.1 suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2017 kella 8.00-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 16.00-ni) Balti jaama suunal ümbersõidule Kaarli puiestee, Toompea tänava ja Kaarli puiestee, tehes ajutise peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

6.2 suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2017 kella 8.00-st kuni 11.30-ni ja 13.30-st kuni paraadi lõpuni (orienteeruvalt kella 16.00-ni) Kakumäe suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Tõnismägi tänav, Toompea tänav, Kaarli puiestee ja Toompuiestee;

6.3 suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid 24. veebruaril 2017 kella 11.30-st kuni 13.30-ni Kakumäe suunal ümbersõidule Ahtri tänav, Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Pärnu maantee, Tõnismägi, Toompea tänav, Kaarli puiestee ja Toompuiestee, tehes ümbersõidul täiendavad peatused A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa ja Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatustes.

7. Tallinna Kommunaalametil tagada vajadusel 24. veebruaril 2017 kella 10.00-ks:

7.1 ajutise autobussipeatuse ooteplatvormide lumest puhastamine 20 meetri pikkusel lõigul Endla tänaval kesklinna suunal vahetult enne Suur-Ameerika tänava ristmikku;

7.2 autobusside parkimiskohtade lumest puhastamine Falgi teel.

8. Vabastada Kaitsevägi paraadi ja peaproovi ajaks teede ja tänavate sulgemise maksust, ühistranspordi ümbersuunamisega kaasnevatest kuludest ja parkimistasust.

9. Jätta ajutise liikluskorralduse ja konteinerhaljastuse ümberpaigutamise kulud Kaitseväe kanda.

10. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

11. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kaitseväele, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär