Informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakkusid Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks 2016. aastal

Tallinna Linnavalitsus 08.02.2017 istungi protokoll number 7/29

Redaktsiooni kehtivus 08.02.2017 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

8. veebruar 2017 nr 7

Päevakorrapunkt 29

Informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakkusid Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks 2016. aastal

O t s u s t a t i:

võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakkusid Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks 2016. aastal.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

VÄLJAVÕTE ÕIGE

Lisa - Seletuskiri