Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mardipere tänava lõpuosa aadresside muutmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2017 korraldus number 168
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. veebruar 2017 nr 168-k

Mardipere tänava lõpuosa aadresside muutmine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50 lg 5, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2016 korralduse nr 1779-k „Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Haabersti linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Haabersti linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Mardipere tn 20

Katastritunnus - 78406:610:4840

Uus aadress - Laurimaa tn 2

1.2 Senine aadress - Mardipere tn 22

Katastritunnus - 78406:610:0030

Uus aadress - Laurimaa tn 4

1.3 Senine aadress - Mardipere tn 24 // Kakumäe tee 9

Katastritunnus - 78401:101:1592

Uus aadress - Laurimaa tn 6 // Kakumäe tee 9

1.4 Senine aadress - Mardipere tn 15

Katastritunnus - 78401:101:1469

Uus aadress - Laurimaa tn 3

1.5 Senine aadress - Mardipere tn 15a

Katastritunnus - 78406:610:3970

Uus aadress - Laurimaa tn 5

1.6 Senine aadress - Mardipere tn 17

Katastritunnus - 78406:610:0450

Uus aadress - Laurimaa tn 7

1.7 Senine aadress - Mardipere tn 19

Katastritunnus - 78406:610:2090

Uus aadress - Laurimaa tn 9

1.8 Senine aadress - Mardipere tn 21

Katastritunnus - 78406:610:0530

Uus aadress - Laurimaa tn 11

1.9 Senine aadress - Mardipere tänav T3

Katastritunnus - 78406:610:0286

Uus aadress - Laurimaa tänav

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 8. märtsiks  2017.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Selection Card Estonia OÜ-le, I. Koroljovale, J. Iljitšovile, S. Olivsonile, T. Vilikivile, R. Karnerile, N. Tulbile, A. Tulbile, H. Rubenile, A. Padarile, Harju Maavalitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär