Tallinna Linnavolikogu 15.12.2016 määrus number 27.
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Tvk m 27 29.11.2012 01.01.2013 RT IV, 08.01.2013, 5