Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine"

Tallinna Linnavalitsus 30.11.2016 istungi protokoll number 43/14

Redaktsiooni kehtivus 30.11.2016 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

30. november 2016 nr 43

Päevakorrapunkt 14

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine“

O t s u s t a t i:

esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

VÄLJAVÕTE ÕIGE