Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEB Tallinna maratoni, Tallinna sügisjooksu ja Nike noortejooksu läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.09.2016 korraldus number 1348
Redaktsiooni kehtivus:07.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. september

2016 nr

1348-k

Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus  SEB Tallinna maratoni, Tallinna sügisjooksu ja Nike noortejooksu läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 "Teede ja tänavate sulgemise maks"  § 5 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" § 3 lg 1 p-ga 2 ning võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiürituste Korraldamise Klubi 5. augusti 2016 taotlusest

1. Lubada Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi (registrikood 80140548) SEB Tallinna maratoni, Tallinna sügisjooksu ja Nike noortejooksu läbiviimiseks sulgeda liiklusele järgmised tänavad järgmistel aegadel:

1.1 reedel, 9. septembril 2016:

1.1.1 Kaarli puiestee kella 18.55-st kella 19.05-ni;

1.1.2 Toompea tänav ja Falgi tee kella 19.00-st kella 19.10-ni;

1.1.3 Nunne tänava ülekäigurada Balti jaama juures kella 19.10-st kella 19.30-ni;

1.1.4 Schnelli pargi ja Tornide väljaku kergliiklusteed kella 19.00-st kella 19.30-ni;

1.1.5 Suurtüki tänav, Tolli tänav ja Laboratooriumi tee kella 19.10-st kella 19.35-ni;

1.1.6 Pikk tänav, Mündi tänav, Raekoja plats, Kullasepa tänav ja Harju tänav kella 19.15-st kella 19.45-ni.

1.2   laupäeval, 10. septembril 2016:

1.2.1 Pärnu maantee Viru väljakust kuni Vabaduse väljaku ja Estonia puiestee ristmikuni kella 9.00-st kella 10.15-ni;

1.2.2 Kaarli puiestee kella 9.00-st kella 13.30-ni, sealhulgas ka ühistranspordile kella 9.55-st kella 10.20-ni;

1.2.3 Toompuiestee kella 9.45-st kella 10.45-ni;

1.2.4 Rannamäe tee, Suur-Rannavärava tee, Põhja puiestee, Soo tänav, Uus-Kalamaja tänav, Noole tänav ja Vibu tänav kella 9.45-st kella 11.00-ni;

1.2.5 Kalamaja pargi kergliiklusteed kella 9.45-st kella 10.45-ni;

1.2.6 Tööstuse tänava üks sõidurida kella 9.45-st kella 11.15-ni;

1.2.7 Kalaranna tänav (Kultuurikilomeeter) kella 10.00-st kella 12.00-ni;

1.2.8 Kalasadama tänav ja Põhja puiestee Kalasadama ristmike vahel 9.30-st 12.30-ni;

1.2.9 Põhja puiestee ja Mere puiestee ja Ahtri tänava Rotermanni kvartali poolne sõidusuund ning Jõe tänava kesklinna suunduv sõidusuund kella 9.30-st kella 12.30-ni;

1.2.10 Narva maantee Jõe tänava ristmikust Viru väljakuni (välja arvatud ühissõidukid) kella 9.30-st kuni 13.00-ni.

1.3 pühapäeval, 11. septembril 2016:

1.3.1 Kaarli puiestee kella 7.00-st kuni 16.00-ni, sealhulgas ka ühistranspordile kella 8.30-st kuni 9.15-ni ja 11.30-12.15-ni;

1.3.2 Toompuiestee Balti jaama suunduv sõidusuund kella 8.00-st kuni kella 13.00-ni;

1.3.3 Pärnu maantee Vabaduse väljakust kuni Viru väljakuni ja Narva maantee kella 07.00-st kella 16.00-ni;

1.3.4 Ahtri tänava Rotermanni kvartali poolne sõidusuund kella 7.00-st kella 16.00-ni;

1.3.5 Pirita tee, Merivälja tee ja Ranna tee linna suubuv sõidusuund Ranna tee parkimistaskust kuni Narva maanteeni kella 7.00-st 16.00-ni;

1.3.6 Pirita tee äärne kergliiklustee (promenaad), Filmi tänav, Nafta tänav ja Tuukri tänav ning Rannamäe tee kella 8.00-st kella 16.00-ni.

2. Vabastada Mittetulundusühing Spordiürituste Korraldamise Klubi (registrikood 80140548) käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu ja käesoleva korralduse punktides 4, 5, 6 ja 7 nimetatud ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest.

3. Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi tagada:

3.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 ärajäävatesse ühistranspordi peatustesse vastava info paigutamine;

3.3 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

3.4 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil laupäeval 10. septembril 2016:

4.1  alates kella 9.00-st kuni 13.30-ni:

4.1.1 sulgeda liinil nr 2 trammide liiklus;

4.1.2 sulgeda liinil nr 73 busside liiklus;

4.1.3 suunata liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuistee, Tehnika tänava ja Paldiski maantee kaudu;

4.1.4 suunata liini nr 3 bussid ümbersõidule Niine tänav, Põhja puiestee, Kopli tänava, Volta tänava ja Tööstuse tänava kaudu, tehes täiendavad peatused Kopli tänaval ajutistes Balti jaama ja Telliskivi peatustes;

4.1.5 suunata liini nr 52 bussid ümbersõidule Niine tänava, Põhja puiestee ja Kopli tänava kaudu, tehes lõpp-peatuse ajutises Balti jaama peatuses;

4.1.6 suunata liinide nr 1A, 8, 19, 29, 34A 35, 38, 44 ja 51 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Narva maantee, Pronksi tänava, Raua tänava ja Gonsiori tänava kaudu, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Autobussiterminali peatuses;

4.1.7 suunata liini nr 15 bussid ümbersõidule kesklinna suunal Teatri väljaku, Estonia puiestee, Gonsiori tänava kaudu, tehes, tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku, Gonsiori tänava, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Autobussiterminali, Narva maantee, A.Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee ja Teatri väljaku kaudu;

4.1.8 suunata liini nr 36 bussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljaku, Estonia puiestee ja Pärnu maantee kaudu, tehes lõpp-peatuse Teatriväljakul autobussiliinide nr 24 ja 24A Estonia peatuses ja Estonia puiesteel mõlemal suunal trolliliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatustes;

4.2 suunata liini nr 18 bussid ümbersõidule kella 9.00-st kuni 13.30-ni kesklinna suunal Estonia puiestee ja Gonsiori tänava kaudu, tehes tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku ja Gonsiori tänava kaudu, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal kella 10.15-st kuni 13.30-ni Autobussiterminali, Narva maantee ja Pärnu maantee kaudu;

4.3 suunata liin nr 40 bussid ümbersõidule kella 9.00-st kuni 9.55-ni ja 10.25-st kuni 13.30-ni kesklinna suunal Estonia puiestee ja Gonsiori tänava kaudu, tehes tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku, Gonsiori tänava kaudu, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal suunal  Autobussiterminalis, Pärnu maantee;

4.4 suunata liinde nr 40 ja 43 bussid ümbersõidule kella 9.55-st kuni 10.25-ni Paldiski maantee, Suve tänava ja Tehnika tänava kaudu, tehes ajutise peatuse Suve tänaval peale Paldiski maantee ristmikku;

4.5 alates kella 9.00-st kuni 10.15-ni:

4.5.1 sulgeda liinidel nr 3 ja 4 trammide liiklus;

4.5.2 suunata liini nr 5 bussid ümbersõidule Männiku suunal Narva maantee, Pronksi tänav, Raua tänav, Gonsiori tänava, Estonia puiestee, Pärnu maantee ja Pirita suunal marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Männiku suunal Gonsiori tänaval bussiliinide nr 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses, Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljaku peatuses ja Pirita suunal Pärnu maanteel paiknevas bussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljaku peatuses, Estonia puiesteel Estonia peatuses ja A. Laikmaa tänaval bussiliinide 9, 11 ja 46 A. Laikmaa peatuses;

4.5.3 suunata liini nr 18 bussid ümbersõidule linnast väljuval suunal  Gonsiori tänava, Autobussiterminali, Narva maantee, A.Laikmaa tänava, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee kaudu, tehes peatuse Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljaku peatuses;

4.6 alates kella 9.55-st kuni 10.25-ni:

4.6.1 lühendada trollibussiliini nr 3 marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Suur-Ameerika tänaval paiknevas Koidu peatuses;

4.6.2 suunata liini nr 4 trollid ümbersõidule suunal Sõpruse puiestee, Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Endla tänav, Sõpruse puiestee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates peatustes;

4.6.3 lühendada trollibussiliinide nr 1 ja 5 ning marsruuti Paldiski maantee - Lille tänava ristmikuni, tehes ajutise peatuse Paldiski maanteel enne Lille tänava ristmikku;

4.6.4 suunata liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, Pärnu maantee ja Suur-Ameerika tänava kaudu, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses ja Pärnu maanteel paiknevas Kosmose peatuses;

4.7 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele bussiliinidele nr 1A, 3, 8, 15, 18, 19, 21, 21B, 34A, 29, 35, 36, 38, 40, 44 ja 51 vabad sõidugraafikud ja teha seisuajad linna äärsetes lõpp-peatustes.

5. Osaühingul MRP Linna Liinid laupäeval 10. septembril 2016 alates kella 9.00-st kuni 13.30-ni:

5.1 suunata liini nr 20 bussid ümbersõidule mõlemal liiklussuunal Gonsiori tänava, Raua tänava, Pronksi tänava, Jõe tänava ja Lootsi tänava kaudu, tehes Pääsküla suunal peatused Gonsiori tänaval peale trammiteed paiknevas bussiliinide nr 31, 53, 56, 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses ja Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses;

5.2 suunata liini nr 20A bussid ümbersõidule suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee ja Gonsiori tänava kaudu, tehes tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku, Gonsiori tänava, Estonia puiestee ja Pärnu maantee kaudu, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses;

5.3 suunata liini nr 2 bussid ümbersõidule mõlemal liiklussuunal Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Raua tänava, Pronksi tänava, Jõe tänava ja Lootsi tänava kaudu, tehes peatused Reisisadama suunal Gonsiori tänaval enne trammiteed paiknevas bussiliinide nr 3, 20, 20A, 31, 53 ja 56 Kunstiakadeemia peatuses ja Mõigu suunal Gonsiori tänaval peale trammiteed paiknevas bussiliinide nr 31, 53, 56, 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses;

5.4 suunata liinide nr 41 ja 41B bussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuistee, Tehnika tänava ja Paldiski maantee kaudu;

5.5 kehtestada bussiliinidele nr 2, 20, 20A, 41 ja 41B vabad sõidugraafikud.

6. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil pühapäeval 11. septembril 2016:

6.1 alates kella 7.00-st kuni 16.00-ni:

6.1.1 sulgeda liinil nr 73 autobusside liiklus;

6.1.2 suunata liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuistee, Tehnika tänava ja Paldiski maantee kaudu;

6.1.3 suunata liini nr 3 bussid ümbersõidule Niine tänava, Põhja puiestee, Kopli tänava, Volta tänava ja Tööstuse tänava kaudu, tehes täiendavad peatused Kopli tänaval ajutistes Balti jaam ja Telliskivi peatustes;

6.1.4 suunata liini nr 52 bussid ümbersõidule Niine tänava, Põhja puiestee ja Kopli tänava kaudu, tehes lõpp-peatuse ajutises Balti jaama peatuses;

6.1.5 suunata liini nr 18 bussid ümbersõidule kesklinna suunal Estonia puiestee, ja Gonsiori tänava kaudu, tehes tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku, Gonsiori tänav, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Autobussiterminal, Narva maantee, Pärnu maantee;

6.1.6 suunata liinide nr 1A, 8, 19, 29, 34A 35, 38, 44 ja 51 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Narva maantee, Pronksi tänava, Raua tänav, Gonsiori tänava ja Autobussi terminali kaudu, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Autobussiterminal, Narva maantee;

6.1.7 suunata liini nr 15 bussid ümbersõidule kesklinna suunal Teatri väljaku, Estonia puiestee ja Gonsiori tänava kaudu, tehes tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku, Gonsiori tänav, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Autobussiterminali Narva maantee, A. Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Estonia puiestee ja Teatri väljaku kaudu;

6.1.8 suunata liini nr 36 bussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljaku, Estonia puiestee ja Pärnu maantee kaudu, tehes lõpp-peatuse Teatriväljakul autobussiliinide nr 24 ja 24A Estonia peatuses ja Estonia puiesteel mõlemal suunal trolliliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatustes;

6.1.9 suunata liinide nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 busside liiklus Pirita teel, Merivälja teel ja Ranna teel alates Ranna tee parkimistaskust kesklinna liiklussuunalt linnast väljuvale liiklussuunale, tehes ajutised peatused teede eraldusribadel;

6.2 suunata liin nr 40 bussid ümbersõidule kella 7.00-st-8.30-ni, 9.15-st-11.30-ni ja 12.15-st-16.00-ni kesklinna suunal Estonia puiestee ja Gonsiori tänava, tehes tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku, Gonsiori tänava kaudu, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal suunal  Autobussiterminal, Narva maantee, Pärnu maantee;

6.3 suunata liinde nr 40 ja 43 bussid ümbersõidule kella 8:30-st - 9.15-ni ja 11.30-st - 12.15-ni Paldiski maantee, Suve tänava ja Tehnika tänava kaudu, tehes ajutise peatuse Suve tänaval peale Paldiski maantee ristmikku;

6.4 alates kella 8.00-st kuni 16.00-ni sulgeda liinil nr 2 trammide liiklus;

6.5 alates kella 9.30-st kuni 16.00-ni sulgeda liinil nr 3 trammide liiklus;

6.6 alates kella 8.30-st kuni 9.15-ni ja 11.30-st kuni 12.15-ni:

6.6.1 lühendada trollibussiliinide nr 3 marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Suur-Ameerika tänaval paiknevas Koidu peatuses;

6.6.2 suunata liini nr 4 trollid ümbersõidule Sõpruse puiestee, Endla tänava, Suur-Ameerika tänava, Luise tänava, Endla tänava ja Sõpruse puiestee kaudu, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates peatustes;

6.6.3 lühendada trollibussiliinide nr 1 ja 5 marsruuti Paldiski maantee - Lille tänava ristmikuni, tehes ajutise peatuse Paldiski maanteel enne Lille tänava ristmikku;

6.6.4 suunata liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, Pärnu maantee ja Suur-Ameerika tänava kaudu, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses ja Pärnu maanteel paiknevas Kosmos peatuses;

6.7 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele bussiliinidele nr 1A, 3, 8, 15, 18, 19, 21, 21B, 34A, 29, 35, 36, 38, 40, 44 ja 51 vabad sõidugraafikud ja teha seisuajad linna äärsetes lõpp-peatustes.

7. Osaühingul MRP Linna Liinid pühapäeval 11. septembril 2016 alates kella 7.00-st kuni 16.00-ni:

7.1 suunata liini nr 20 bussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee ja Gonsiori tänava kaudu, tehes tagasipöörde Gonsiori tänaval enne Manee˛i tänava ristmikku, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval bussiliinide nr 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1 ja 3 Vabaduse väljak peatuses;

7.2 suunata liini nr 2 bussid ümbersõidule marsruudil Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänava, Gonsiori tänava, Pronksi tänava ja Tartu maantee kaudu, tehes peatuse Gonsiori tänaval enne trammiteed paiknevas bussiliinide nr 3, 20, 20A, 31, 53 ja 56 Kunstiakadeemia peatuses;

7.3 suunata liini nr 49 busside liiklus Merivälja teel ja Ranna teel alates Ranna tee parkimistaskust kesklinna liiklussuunalt linnast väljuvale liiklussuunale, tehes ajutised peatused teede eraldusribadel.

7.4 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele bussiliinidele vabad sõidugraafikud.

8. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ja Osaühingule MRP Linna Liinid ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär