Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katastriüksuste aadresside muutmine Karjamaa tänava järgi Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 07.09.2016 korraldus number 1323
Redaktsiooni kehtivus:07.09.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. september 2016 nr 1323-k

Katastriüksuste aadresside muutmine Karjamaa tänava järgi Põhja-Tallinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 17. augusti 2016 korralduse nr 1210-k „Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Põhja-Tallinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kopli tn 92

Katastritunnus - 78408:807:1090

Uus aadress - Karjamaa tn 1

1.2 Senine aadress - Karjamaa tn 10

Katastritunnus - 78408:807:0035

Uus aadress - Karjamaa tn 5

1.3 Senine aadress - Karjamaa tn 5g

Katastritunnus - 78408:807:0270

Uus aadress - Karjamaa tn 7

1.4 Senine aadress - Erika tn 9

Katastritunnus - 78408:807:0780

Uus aadress - Karjamaa tn 9

1.5 Senine aadress - Erika tn 9a

Katastritunnus - 78408:807:0036

Uus aadress - Karjamaa tn 9a

1.6 Senine aadress - Erika tn 13e

Katastritunnus - 78408:807:0680

Uus aadress - Karjamaa tn 9b

1.7 Senine aadress - Erika tn 11

Katastritunnus - 78408:807:0390

Uus aadress - Karjamaa tn 11

1.8 Senine aadress - Kopli tn 90a

Katastritunnus - 78408:808:1030

Uus aadress - Karjamaa tn 2a

1.9 Senine aadress - Angerja tn 13

Katastritunnus - 78408:807:0760

Uus aadress - Karjamaa tn 6

1.10 Senine aadress - Angerja tn 11

Katastritunnus - 78408:807:0001

Uus aadress - Karjamaa tn 8

1.11 Senine aadress - Angerja tn 14

Katastritunnus - 78408:807:1050

Uus aadress - Karjamaa tn 10

1.12 Senine aadress - Angerja tn 14a

Katastritunnus - 78408:807:0340

Uus aadress - Karjamaa tn 12

1.13 Senine aadress - Angerja tn 16

Katastritunnus - 78408:807:0023

Uus aadress - Karjamaa tn 14

1.14 Senine aadress - Angerja tn 19

Katastritunnus - 78408:807:0240

Uus aadress - Karjamaa tn 16

1.15 Senine aadress - Erika tn 7a

Katastritunnus - 78408:807:0560

Uus aadress - Karjamaa tn 18

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 21. oktoobriks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele, Tallinna Haridusametile, aktsiaseltsile Eesti Gaas, Tallinna Linnavaraametile, Osaühingule PARLENOF MIK, Korteriühistule Angerja 13, Angerja 11 Korteriühistule, Estkompexim Toitlustus OÜ-le, Angerja tn 14a hooneühistule, OÜ-le Sanfiks, Angerja 19 Korteriühistule ja Elektrilevi OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär