Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus Pae tänaval 18. septembril 2016 toimuva autovaba päeva ajal
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2016 korraldus number 1300
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. august

2016 nr

1300-k

 

 

Liikluskorraldus Pae tänaval

18. septembril 2016 toimuva autovaba

päeva ajal

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 alusel ning tulenevalt Euroopa mobiilsusnädala raames läbiviidava autovaba päeva traditsioonist, millega Tallinna linn on ühinenud ja arvestades asjaoluga, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

 

 

         

1. Sulgeda autovaba päeva raames 18. septembril 2016 kella 05.00-st kella 19.00-ni Pae tänav Peterburi maantee ja Punase tänava ristmike vahelisel lõigul mootorsõidukite liikluseks.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 18. septembri 2016 alates kella 6.26-st kuni kella 19.00-ni suunata liinide nr 50 ja 58 autobussid ümbersõidule Pae tänav, Kiive tänav, Väike-Paala tänav, Peterburi tee, Ülemiste tee, Peterburi tee, Väike-Paala tänav, Pae tänav, tehes peatused Peterburi teel kesklinna suunal paiknevas Väike-Paala peatuses ja mõlemal suunal paiknevates Pae peatustes.

3. Osaühingul MRP Linna Liinid 18. septembri 2016 alates kella 5.59-st kuni kella 19.00-ni suunata liini nr 13 autobussid ümbersõidule Väike-Õismäe sõidusuunal Pae tänav, Kiive tänav, Väike-Paala tänav, Peterburi tee ja Lasnamäe sõidusuunal Peterburi tee, Väike Paala tänav, Pae tänav, tehes peatused Peterburi teel kesklinna suunal paiknevas Väike-Paala peatuses ja linnast väljuval suunal paiknevas Pae peatuses.

4. Tallinna Transpordiametil:

4.1 tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 teavitada Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja Osaühingut MRP Linna Liinid korralduse punktides 2 ja 3 nimetatud autobusside ümbersõidust.

5. Tallinna Keskkonnaametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär