Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2016 korralduse nr 1181-k "Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.08.2016 korraldus number 1219
Redaktsiooni kehtivus:17.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. august

2016 nr

1219-k

Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2016 korralduse nr 1181-k „Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine“ muutmine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiklubi Edur 15. augusti 2016 e-kirjast ning lähtudes asjaolust, et tegemist on linnaelu aspektist olulise spordiüritusega

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2016 korralduses nr 1181-k „Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine“ järgmised muudatused:

1.1 muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Lubada Mittetulundusühingul Spordiklubi Edur sulgeda Tallinna Ralli publiku kiiruskatse raames liiklusele 27. augustil 2016 kella 17.00-st kuni 20.30-ni Filtri tee.“;

1.2 muuta punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

„2. Tallinna Linnatranspordi AS-il 27. augustil 2016. a kella 17.00-st kuni 20.30-ni:

2.1 lühendada autobussiliini nr 16 marsruuti, tehes tagasipööre Veerenni tänava, Tehnika tänava, Filtri tee ringristmikul ja lõpp-peatuse Veerenni tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Varre peatuses;

2.2 lühendada autobussiliini nr 17A marsruuti, tehes tagasipöörde Masina tänaval paikneval ringristmikul ja lõpp-peatuse Masina tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Autobussijaam peatuses.“.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur   ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär