Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.08.2016 korraldus number 1181
Redaktsiooni kehtivus:17.08.2016 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 17.08.2016 nr 1219

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. august

2016 nr

1181-k

 

 

Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur   tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiklubi Edur 24. juuni 2016 tänava ajutise sulgemise loa ning 14. juuni 2016 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise taotlustest ning lähtudes asjaolust, et tegemist on linnaelu aspektist olulise spordiüritusega

 

 

         

1. Lubada Mittetulundusühingul Spordiklubi Edur sulgeda Tallinna Ralli publiku kiiruskatse raames liiklusele 27. augustil 2016 kella 17.00-st kuni 20.30-ni Filtri tee.
(Tlv k 17.08.2016 nr 1219)

2. Tallinna Linnatranspordi AS-il 27. augustil 2016. a kella 17.00-st kuni 20.30-ni:

2.1 lühendada autobussiliini nr 16 marsruuti, tehes tagasipööre Veerenni tänava, Tehnika tänava, Filtri tee ringristmikul ja lõpp-peatuse Veerenni tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Varre peatuses;

2.2 lühendada autobussiliini nr 17A marsruuti, tehes tagasipöörde Masina tänaval paikneval ringristmikul ja lõpp-peatuse Masina tänaval kesklinna liiklussuunal paiknevas Autobussijaam peatuses.

(Tlv k 17.08.2016 nr 1219)

3. Vabastada Mittetulundusühing Spordiklubi Edur (registrikood 80064304) punktis 1 nimetatud tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

4. Mittetulundusühingul Spordiklubi Edur  tagada:

4.1 liikluskorraldus vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 autobussiliinide nr 16 ja 17A suletavatesse peatustesse vastava info paigaldamine.

4.3 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.4 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiklubi Edur   ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär