Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Telliskivi Seltsile tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2016 korraldus number 748
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. mai

2016 nr

748-k

Telliskivi Seltsile tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ja tulenevalt  Telliskivi Seltsi 6. aprilli 2016 teede ja tänavate sulgemise loa taotlusest ja 29. aprilli 2016 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise taotlusest

1. Lubada Telliskivi Seltsil sulgeda Kalamaja päevade toimumise ajal 20. mail 2016 kella 20.00-st kuni kella 24.00-ni ja 21. mail 2016 kella 7.30-st kuni kella 24.00-ni Vana-Kalamaja tänav Kotzebue ja Niine tänava vahelisel lõigul mootorsõidukite liiklusele ja 21. mail 2016 kella 10.00-st kuni kella 15.00-ni Soo tänav mootorsõidukite liiklusele (va ühistransport).

2. Vabastada Telliskivi Selts (80296167) asumifestivali Kalamaja päevade toimumise ajal korralduse punktis 1 täheldatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3.  Telliskivi Seltsil tagada:

3.1 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud Vana-Kalamaja ja Soo tänava piirkonda ning  linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Telliskivi Seltsile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär