Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Autoliikluse piiramine Sõpruse puiesteel 1. juunil 2016 toimuva Tallinna laste ja noorte lillepeo raames
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2016 korraldus number 704
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. mai

2016 nr

704-k

Autoliikluse piiramine Sõpruse puiesteel 1. juunil 2016 toimuva Tallinna laste ja noorte lillepeo raames

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel ning tulenevalt asjaolust, et 1. juuni on rahvusvaheline lastekaitsepäev ning sellest, et Tallinn taotleb Euroopa Rohelise Pealinna tiitlit

1. Lubada Tallinna Keskkonnaametil sulgeda laste ja noorte lillepeo raames Sõpruse puiestee Räägu tänava ja Ehitajate tee vahel 1. juunil 2016 kella 10.00-st kuni kella 13.00-ni mootorsõidukite liikluseks (välja arvatud ühistransport kella 10.00-st kuni 10.30-ni ja kella 12.30-st kuni kella 13.00-ni).

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 1. juunil 2016.a kella 10.30-st 12.30-ni:

2.1 suunata liini nr 10 autobussid mõlemal liiklussuunal ümbersõidule Ehitajate tee, Keskuse tänav, Mustamäe tee, E. Vilde tee, Ehitajate tee, A. H. Tammsaare tee;

2.2 suunata liinide nr 17 ja 17A autobussid ümbersõidule Retke tee, J. Sütiste tee, Retke tee, tehes lõpp-peatuse J. Sütiste tee algpeatuses;

2.3 suunata liinide nr 24 ja 24A autobussid mõlemal liiklussuunal ümbersõidule E. Vilde tee, J. Sütiste tee, Tervise tänav, Retke tee, Nõmme tee, Tulika tänav, Endla tänav;

2.4 suunata liini nr 37 autobussid mõlemal liiklussuunal ümbersõidule Keskuse tänav, Mustamäe tee, E. Vilde tee, Ehitajate tee, A. H. Tammsaare tee;

2.5 teha täiendavad peatused kõigis ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes;

2.6 sulgeda liiklus trolliliinidel nr 3, 4 ja 9.

3. Osaühingul MRP Linna Liinid 1. juunil 2016.a kella 10.30-st 12.30-ni:

3.1 suunata liini nr 13 autobussid mõlemal liiklussuunal ümbersõidule A. H. Tammsaare tee, Järvevana tee;

3.2 suunata liinide nr 20 ja 20A autobussid mõlemal liiklussuunal ümbersõidule A. H. Tammsaare tee, Mustamäe tee, E. Vilde tee, Akadeemia tee;

3.3 suunata liini nr 25 autobussid mõlemal liiklussuunal ümbersõidule Keskuse tänav, Mustamäe tee, E. Vilde tee, Akadeemia tee;

3.4 teha täiendavad peatused kõigis ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes.

4. Kehtestada punktis 1 nimetatud suletud tänava lõigul lubatud suurimaks kiiruseks 30 km/h.

5. Tallinna Transpordiametil tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile.

6. Tallinna Keskkonnaametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär