Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Autoliikluse piiramine Pärnu maanteel 15. mail 2016 toimuva Tallinna linna päeva raames
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2016 korraldus number 703
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. mai

2016 nr

703-k

Autoliikluse piiramine Pärnu maanteel 15. mail 2016 toimuva Tallinna linna päeva raames

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 alusel ning tulenevalt asjaolust, et 15. mail on Tallinna päev, mille raames on otstarbekas tutvustada linlastele ja linna külalistele Tallinna peatänava projekti

1. Sulgeda Tallinna linna päeva raames 15. mail 2016:

1.1 kella 13.30-st kella 16.00-ni Pärnu maantee Vabaduse väljaku ja Viru ringristmiku vahel ja Valli tänav mootorsõidukite liikluseks (v.a ühistransport);

1.2 kella 0.00-st kuni 24.00-ni Valli tänava parkla.

2. Kehtestada punktis 1.1 nimetatud suletud tänava lõigul lubatud suurimaks kiiruseks 30 km/h.

3. Tallinna Transpordiametil:

3.1 tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär