Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2016 korraldus number 680
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. mai 2016 nr 680-k

Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1 ja lg 6, § 54 lg 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg  5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadressid Põhja-Tallinnas alljärgnevalt:

1.1. Senine aadress - Kopli tn 78a

Katastritunnus - 78408:807:0970

Uus aadress - Erika tn 2b

1.2. Senine aadress - Erika tn 4

Katastritunnus - 78408:807:0086

Uus aadress - Erika tn 14

1.3. Senine aadress - Erika tn 4a

Katastritunnus - 78408:807:0053

Uus aadress - Erika tn 6a

1.4. Senine aadress - Erika tn 4c

Katastritunnus - 78408:807:0066

Uus aadress - Erika tn 12a

1.5. Senine aadress - Erika tn 4d

Katastritunnus - 78408:807:0065

Uus aadress - Erika tn 12

1.6. Senine aadress - Tööstuse tn 53a

Katastritunnus - 78408:807:0006

Uus aadress - Erika tn 17

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 30. maiks 2016.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kopli 78a Korteriühistule, Arsenal Center OÜ-le, Süda Tänav 3 Osaühingule, aktsiaselts Faabula, Osaühingule GALLO, Harju Maavalitsusele ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär