Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 korraldus number 224.
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine