Informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks

Tallinna Linnavalitsus 17.02.2016 istungi protokoll number 7/39

Redaktsiooni kehtivus 17.02.2016 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

17. veebruar 2016 nr 7

Päevakorrapunkt 39

Informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks

O t s u s t a t i:

võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE

Lisa - Seletuskiri