Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna tunnelitele ametlike kohanimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2015 korraldus number 1311
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2015 nr

1311-k

Tallinna tunnelitele ametlike kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest määrata Tallinna tunnelite nimed ametlike kohanimedena

1. Määrata Kesklinnas paiknevatele tunnelitele nimed järgmiselt:

1.1 Juhkentali asumis

1.1.1 Filtri tunnel (lisa 1);

1.1.2 Juhkentali tunnel (lisa 2);

1.1.3 Veerenni tunnel (lisa 3);

1.2 Luite asumis Renniotsa tunnel (lisa 4);

1.3 Südalinna asumis Kaubamaja tunnel (lisa 5);

1.4 Tatari asumis Liivalaia tunnel (lisa 6).

2. Määrata Kristiine linnaosas Tondi asumis paiknevatele tunnelitele nimed järgmiselt:

2.1 Sõjakooli tunnel (lisa 7);

2.2 Tondi tunnel (lisa 8).

3. Määrata Lasnamäe linnaosas paiknevatele tunnelitele nimed järgmiselt:

3.1 Mustakivi asumis Mustakivi tunnel (lisa 9);

3.2 Tondiraba asumis Tondiraba tunnel (lisa 10).

4. Määrata Nõmme linnaosas paiknevatele tunnelitele nimed järgmiselt:

4.1 Rahumäe asumis Rahumäe tunnel (lisa 11);

4.2 Hiiu asumis Tähetorni tunnel (lisa 12).

5. Määrata Pirita linnaosas Pirita asumis paikneva tunneli nimeks Rummu tunnel (lisa 13).

6. Tallinna Kesklinna Valitsusel, Kristiine Linnaosa Valitsusel, Lasnamäe Linnaosa Valitsusel, Nõmme Linnaosa Valitsusel ja Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 9. novembriks 2015.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisad