Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sügislase tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2015 korraldus number 819
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. mai

2015 nr

819-k

Sügislase tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Pirita linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korralduse nr 688-k „Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadressid Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Sügislase tn 20

Katastritunnus -78402:205:3520

Uus aadress - Karuslase tn 1

1.2 Senine aadress - Sügislase tn 18

Katastritunnus - 78402:205:3510

Uus aadress - Karuslase tn 3

1.3 Senine aadress - Sügislase tn 16

Katastritunnus - 78402:205:3500

Uus aadress - Karuslase tn 5

1.4 Senine aadress - Sügislase tn 14

Katastritunnus - 78402:205:3480

Uus aadress - Karuslase tn 7

1.5 Senine aadress - Sügislase tn 12

Katastritunnus - 78402:205:3460

Uus aadress - Karuslase tn 9

1.6 Senine aadress - Sügislase tn 15

Katastritunnus - 78402:205:3490

Uus aadress - Karuslase tn 2

1.7 Senine aadress - Sügislase tn 13

Katastritunnus - 78402:205:3470

Uus aadress - Karuslase tn 4

1.8 Senine aadress - Sügislase tn 11

Katastritunnus - 78402:205:3450

Uus aadress - Karuslase tn 6

1.9 Senine aadress - Sügislase tn 4

Katastritunnus - 78402:205:3410

Uus aadress - Kloostrimetsa tee 43

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 15. augustiks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks O. Märtensile, S. Märtensile, I. Aidale, A. Raubale, T.-M. Asule, R. Metsikule, K. Koplimäele, R. Koplimäele, K.-L. Koplimäele, M. Metsikule, P. Laansoole, O. Meristele, U. Meristele, H. K. Spaargarenile, J. Timmasele, J. Adlerile, U. Mardile, K. Loole, A. Kassile, M. Kassile, L. Kaljutale, I. Varendile, Õ. Varendile, Medipartner OÜ-le ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär