Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Künnapuu tn 2a, 2b ja 2c katastriüksuste aadresside korrastamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 691
Redaktsiooni kehtivus:06.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. mai

2015 nr

691-k

Künnapuu tn 2a, 2b ja 2c katastriüksuste aadresside korrastamine Pirita linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi  2015 korralduse nr 340-k „Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadressid Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Künnapuu tn 2a

Katastritunnus - 78402:201:3340

Uus aadress - Lepa põik 10

1.2 Senine aadress - Künnapuu tn 2b

Katastritunnus - 78402:201:3810

Uus aadress - Lepa põik 12

1.3 Senine aadress - Künnapuu tn 2c

Katastritunnus - 78402:201:3750

Uus aadress - Lepa põik 14

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 30. juuniks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks R. Kleisile, R. Sillale, A. Valvetile ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär