Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 688.
Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine