Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)
Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 608
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. aprill

2015 nr

608-k

Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2,  Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 Linnavara valitsemise kord § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 9. aprilli 2015 taotlusest nr 1.1-2/2473 - 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult Alasi tn 6 elamu parema tiiva soklikorrusel asuvad äriruumid nr 60 - 65 (inv pl) üldpinnaga 182,9 m² järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse hoiuruumidena;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes