Tallinna Linnavalitsus 11.03.2015 korraldus number 340.
Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine