Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Käo põigu, Nepi ja Spordi tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2015 korraldus number 335
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. märts

2015 nr

335-k

Käo põigu, Nepi ja Spordi tänava katastriüksuste aadresside korrastamine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg 2 ja § 11 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2014 korralduse nr 1771-k „Tänavanime muutmine Kristiine linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadressid Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Spordi tn 20a

Katastritunnus - 78407:701:9301

Uus aadress - Kukulinnu tn 4

1.2 Senine aadress - Käo põik 13

Katastritunnus - 78407:701:9040

Uus aadress - Kukulinnu tn 6

1.3 Senine aadress - Käo põik 16 // Nepi tn 6a

Katastritunnus - 78407:701:7731

Uus aadress - Kukulinnu tn 8

1.4 Senine aadress - Käo põik 16a // Nepi tn 6

Katastritunnus - 78407:701:7991

Uus aadress - Kukulinnu tn 10

1.5 Senine aadress - Käo põik 18 // Nepi tn 7

Katastritunnus - 78407:701:5620

Uus aadress - Nepi tn 7

1.6 Senine aadress - Käo põik 20

Katastritunnus - 78407:701:5030

Uus aadress - Kukulinnu tn 14

1.7 Senine aadress - Käo põik 22 // Tedre tn 18

Katastritunnus - 78407:701:9500

Uus aadress - Kukulinnu tn 16

1.8 Senine aadress - Nepi tn 2a

Katastritunnus - 78407:701:4581

Uus aadress - Kukulinnu tn 3 // Nepi tn 2a

1.9 Senine aadress - Käo põik 15

Katastritunnus - 78407:701:2642

Uus aadress - Kukulinnu tn 5

1.10 Senine aadress - Nepi tn 4

Katastritunnus - 78407:701:2652

Uus aadress - Kukulinnu tn 7

1.11 Senine aadress - Käo põik 17 // Nepi tn 5

Katastritunnus - 78407:701:0080

Uus aadress - Kukulinnu tn 9

1.12 Senine aadress - Käo põik 19

Katastritunnus - 78407:701:6530

Uus aadress - Kukulinnu tn 11

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 4. maiks 2015.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks K. Eenmaale, M. Aarele, M. Aarele, E. Aarele, S. Koemetsale, M. Jäägerile, E. Tamsalule, A. Partsile, M. Partsile, E. Amjärvele, I. Sopile, M. Zeiderile, E. Arulaiule, A. Liiasele, Hooneühistule Käo põik, Hooneühistule Nepi 2a ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär