Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2015 määrus number 1 [RT IV, 30.01.2015, 10]
Jõustumine:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivus:02.02.2015 - ... [RT IV, 30.01.2015, 10]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. jaanuar 2015 nr 1

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning § 59 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning § 59 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 11 ja paragrahvi 11 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesandeid täidab Tallinna Linnavalitsus.“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees