Tallinna Linnavalitsus 01.09.2014 korraldus number 1302.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 13, tähtaeg 26.08.2089

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Tvk m 27 29.11.2012 01.01.2013 RT IV, 08.01.2013, 5