Lasnamäe Linnaosa Valitsuse otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine

Tallinna Linnavalitsus 01.09.2014 korraldus number 1302

Redaktsiooni kehtivus 01.09.2014 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 13, tähtaeg 26.08.2089

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.