Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.09.2014 määrus number 61 [RT IV, 11.09.2014, 1]
Jõustumine:14.09.2014
Rakendamise kuupäev:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2014 - ... [RT IV, 11.09.2014, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  1. september 2014 nr 61

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 määruse nr 12 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel“ § 2 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumus on koos käibemaksuga 1,34 eurot päevas.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2007 määrus nr 94 „Tallinna munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2014.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär