Tallinna Linnavalitsus 01.09.2014 määrus number 61.
Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine Tlv m 94 14.11.2007 19.11.2007