Tallinna Linnavalitsus 01.09.2014 määrus number 61.
Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel. Tvk m 12 06.03.2008 13.03.2008 RT IV, 27.06.2013, 116