Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 01.09.2014 määrus number 61
jõustumine 14.09.2014

Redaktsiooni kehtivus 14.09.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  1. september 2014 nr 61

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 määruse nr 12 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel“ § 2 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumus on koos käibemaksuga 1,34 eurot päevas.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2007 määrus nr 94 „Tallinna munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2014.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär