Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 14 kinnisasja koormavale Pähkli tn 14-6 korterihoonestusõigusele täiendava hüpoteegi seadmiseks

Tallinna Linnavalitsus 06.08.2014 korraldus number 1137

Redaktsiooni kehtivus 06.08.2014 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 22.07.2089

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnakantseleis (Vabaduse väljak 7, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.