Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime kehtetuks tunnistamine ja tänavanimede leviala muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.02.2014 määrus number 14 [RT IV, 04.03.2014, 10]
Jõustumine:07.03.2014
Redaktsiooni kehtivus:07.03.2014 - ... [RT IV, 04.03.2014, 10]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. veebruar 2014 nr 14

Tänavanime kehtetuks tunnistamine ja tänavanimede leviala muutmine Nõmme linnaosas

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 2 ja 3, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3 ja lg-te 5 ja 6, § 13 lg 2 p 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 korraldusega nr 32-k kehtestatud „Raku kvartali osa ja Raku kvartali II osa detailplaneeringust“.

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 1997 määruse nr 97 Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas punkt 1.1 ja sellega Nõmme linnaosas Raudalu asumis määratud Raku tänava nimi.

§ 2.  Muuta Nõmme linnaosas Raudalu asumis Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 1997 määruse nr 97 Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas punktiga 1.3 määratud Sinirebase tänava kulgu ja sama määruse punktiga 1.4 määratud Hõberebase tänava kulgu Raku kvartali osa ja Raku kvartali II osa detailplaneeringu alusel (tänavate skeem lisas).

§ 3.  Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada Raku tänava siltide eemaldamine ja uute tänavasiltide paigaldamine.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Sinirebase tänava ja Hõberebase tänava skeem