Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 "Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 05.02.2014 määrus number 11
jõustumine 21.02.2014

Redaktsiooni kehtivus 21.02.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  5. veebruar 2014 nr 11

Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“ muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määrust nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“ muudetakse ja määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa - Universaaltoetuse taotlus