Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
21.02.2014- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 "Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2014 määrus number 11 [RT IV, 18.02.2014, 2]
Jõustumine:21.02.2014
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2014 - ... [RT IV, 18.02.2014, 2]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  5. veebruar 2014 nr 11

Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“ muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määrust nr 77 „Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid“ muudetakse ja määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa - Universaaltoetuse taotlus