Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
29.01.2014- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2013 korralduse nr 1723-k "Volituse andmine Vahur Keldrimale" punkti 2 täitmise kohta
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2014 istungi protokoll number 4/35
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2014 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

29. jaanuar 2014 nr 4

Päevakorrapunkt 35

Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse
11. detsembri 2013 korralduse nr 1723-k „Volituse andmine Vahur Keldrimale“ punkti 2 täitmise kohta

O t s u s t a t i:

võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2013 korralduse nr 1723-k „Volituse andmine Vahur Keldrimale“ punkti 2 täitmise kohta.

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

VÄLJAVÕTE ÕIGE


Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

“Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2013 korralduse nr 1723-k „Volituse andmine Vahur Keldrimale“ punkti 2 täitmise kohta“ juurde

Tallinna Linnavalitsus võtab teadmiseks informatsiooni Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2013 korralduse nr 1723-k „Volituse andmine Vahur Keldrimale“ punkti 2 täitmise kohta.

Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2013 korraldusega nr 1723-k anti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale Vahur Keldrimale volitus Tallinna linna nimel läbi rääkida ja sõlmida koostöölepinguid juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks. Sama korralduse punktist 2 tulenevalt tuleb Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil esitada informatsioon sõlmitud koostöölepingute kohta Tallinna Linnavalitsusele igal aastal 1. veebruariks.

Tallinna linna eesmärk on aidata pensioniealistele tallinlastele teha kättesaadavaks teenused ja kaubad, mis toetavad nende igapäevast toimetulekut. Selleks viidi 2013. aastal koostöös Osaühinguga EUROAPTEEK läbi pilootprojekt apteegikaupade müügisoodustuse rakendamiseks pensionilisa toetust saavatele tallinlastele. Kuna pilootprojekt ennast õigustas, siis otsustati korraldada otsing uute koostööpartnerite leidmiseks, et teha koostööd pensioniealistele tallinlastele kaupade ja teenuste soodustingimustel pakkumiseks ka muudes eluvaldkondades.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet viis ajavahemikul 25.09.2013 kuni 01.11.2013 läbi teavituskampaania uute koostööpartnerite leidmiseks, mida pikendati pärast tähtpäeva saabumist veel 25. novembrini. Antud otsingu raames olid teretulnud oma sooviavaldusi esitama kõik ettevõtted, kes olid valmis aktsepteerima koostööpartneri otsingu kuulutuses toodud tingimusi. Otsingukuulutused olid üleval Tallinna veebilehel, ilmusid TV teavitused (Kanal 2, TV3 ja TV6 ning PBK) ning vastavasisuline kuulutus avaldati ka Eesti Päevalehe ametlike teadaannete rubriigis.

Teavituskampaania raames laekus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile 12 sooviavaldust, millest peale läbirääkimisi on 22. jaanuariks 2014 sõlmitud leping kaheksa koostööpartneriga. Tallinna linna koostööpartnerid pensionilisa soodustust saama õigustatud tallinlastele kaupade ja teenuste soodustingimustel pakkumiseks 2014. aastal on:

1. Osaühing EUROAPTEEK - rakendab soodustust kõigilt apteegis müüdavatelt kaupadelt, välja arvatud soodusretseptiga müüdavatelt ravimitelt. Soodustuse andmiseks kasutab kauba hinna vähendamist 10% igalt ostult, kuid mitte rohkem kui 5 euro ulatuses kalendrikuus (60 eurot kalendriaastas);

2. Pharma Holding OÜ (Südameapteek) - rakendab soodustust kõigilt apteegis müüdavatelt kaupadelt, välja arvatud soodusretseptiga müüdavatelt ravimitelt. Soodustuse andmiseks kasutab kauba hinna vähendamist 10% igalt ostult, kuid mitte rohkem kui 5 euro ulatuses kalendrikuus (60 eurot kalendriaastas);

3. Abimees Grupp OÜ - rakendab kodutehnika paigaldusel, remondil ja varuosade ning tarvikute müügil hinna vähendamist 15% igalt tootelt või teenuselt;

4. FORTUNA OPTIKA OÜ - rakendab pensionilisa saaja nimele välja kirjutatud prillide müügil:

4.1 fikseeritud hinda või hinna vähendamist:

4.1.1 tavaprillikomplektide puhul (plastikprilliraam (isik saab valida omale meelepärase prilliraami teatud valiku prilliraamide hulgast); kõvapinnaga plastiklaasid (SPH /-6,00 CYL -2,00); prillide valmistamine; nägemiskontroll) 29 eurot;

4.1.2 progresseeruvate klaasidega prillikomplektide puhul (metallist prilliraam (isik saab valida omale meelepärase prilliraami teatud valiku prilliraamide hulgast); kõvapinnaga plastiklaasid (SPH /-6,00 CYL 2,00); prillide valmistamine; nägemiskontroll) 76 eurot;

4.1.3 progresseeruvate klaasidega prillikomplektide puhul (metallist prilliraam (isik saab valida omale meelepärase prilliraami teatud valiku prilliraamide hulgast); kõvapinna ja peegeldusvastase kattega plastiklaasid (SPH /-6,00 CYL 2,00); prillide valmistamine; nägemiskontroll) 95 eurot;

4.2 punktis 4.1 nimetamata kaupade ja teenuste müügi hinna alandamist 15% igalt ostult;

5. 1comm OÜ - soodustuse rakendamiseks müüb söebriketti fikseeritud hinnaga 251 eurot tonn (hind koos käibemaksuga) maksimaalselt üks tonn kalendriaastas ühe pensionilisa soodustuse saaja kohta;

6. Osaühing Auto Jaoks - annab soodustust pensionilisa saajale, kes on kantud auto registreerimistunnistusele auto omanikuna või vastutava kasutajana. Soodustuse andmiseks kasutab autovaruosade hinna vähendamist 10% igalt ostult (piiramatult) ning tarvikute puhul hinna vähendamist 10% igalt ostult, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses kalendrikuus;

7. OÜ KODUTÖÖD - rakendab teenuste (elektri-, sanitaartehnilised, remondi-, veoteenus, majapidamistööd) müügil hinna vähendamist 10% arve summalt, mis jääb alla 199 euro ning 20% arve summalt, mis ületab 199 eurot. Soodustust on võimalik saada kalendriaastas teenuse ostmisel kuni 2000 euro väärtuses;

8. Infotark AS (Büroomaailm) - rakendab soodustuse andmisel kauba hinna vähendamist 5% kõigilt poes müüdavatelt kaupadelt (kontoritarbed, bürootehnika, bürootehnika kulumaterjalid ning büroomööbel), välja arvatud soodushinnaga müüdavatelt toodetelt, teenustelt ja kinkekaartidelt.

 

Lepingud kehtivad käesoleva aasta lõpuni ja pikenevad automaatselt kui kumbki pool ei soovi lepingut lõpetada. Läbirääkimised koostöölepingu sõlmimiseks jätkuvad kahe ettevõttega.

Merike Martinson

Abilinnapea